eng
eng
Totallösningar inom Tillämpad Optik och Fotonik

Alfa Exx tar din produktidé från tanke till tillverkning.

 

Ibland vill uppdragsgivaren ha hjälp att bedöma förbättringspotentialen hos befintliga produkter. I andra fall önskar uppdragsgivaren hitta helt nya koncept som möjliggör förbättrade prestanda eller sänkta tillverkningskostnader.

Vi bistår med idéer, förstudier, demonstratorer, produktprototyper, produktionsanpassning och utbildning av personal inom tillämpad optik.

 

Kontakta Alfa Exx. Vi kan hjälpa dig med totallösningar inom produktutveckling inom tillämpad optik och fotonik