eng
eng
Om namnet Alfa Exx

Alfa Exx, solid kunskap och kvickt nytänkande i förening.

 

Den grekiska bokstaven a, alfa, står för "det första", "det främsta", "det solida". Den latinska bokstaven x står för "det obekanta", "det nyskapande" och "det kreativa".

 

På ax, Alfa Exx, vill vi förena dessa begrepp och företagsnamnet blir därför symbol för sammanflätningen av vetenskaplig kunskap och systematik med det som är kreativt och nytänkande.

 

Vi vill skapa det nya, det unika, på en stabil grund av kunskap och branscherfarenhet.