eng
eng
Plastoptik
En ekonomisk fördel,            
och i vissa fall en nödvändighet.


Plastoptik har inneburit en revolution i sammanhang där man vill integrera optisk och mekanisk funktion i samma komponent. Som tumregel brukar man framhålla att plastoptik har relativt hög startkostnad men ger i volymproduktion hög reproducerbarhet, god optisk kvalitet och lågt styckepris.
Utvecklingsarbetet kan kännas tungt men väl värt mödan när man fått fram den fungerande lösningen.

Goda prestanda och lågt pris är en nåbar och oslagbar kombination som kommer med plastoptik. Erfarna optikkonstruktörer och väl intrimmade samarbetspartners är nyckeln till att utveckling av plastoptik skall bli lyckosam.
 
Alfa Exx har arbetat med plastoptik i flera år och är väl förtrogen med möjligheter, nycker och begränsningar hos sådan optik.