eng
eng
IR-optik

En värld där kamerahuset lyser som en sol

 

Konstruktion av IR-optik kräver lite mer eftertänksamhet än konstruktion av visuell optik även om våglängden är längre och mer förlåtande. Antalet optiska material man kan använda är begränsat och våglängdsberoende och man måste räkna med narcissus samt det faktum att själva huset där linserna sitter är en strålkälla i det våglängdsband som kameran arbetar. 

 

Val av våglängdsområde styrs starkt av inom vilka temperaturområden och avstånd du vill mäta och på atmosfärens transmission för våglängdsområdet.

 

Alfa Exx har ett flertal personer med mycket gedigen erfarenhet av optikkonstruktion inom IR-området.