eng
eng
Alfa Exxcellence

Alfa Exx hjälper dig med ett brett spann av expertkunnande inom tillämpad optik och fotonik.

 

Vi har lärt oss att alstra, styra, detektera och använda ljus inom ett stort antal applikationsområden. Syftet med vårt arbete är att alltid utveckla stabila och vältestade produkter anpassade för en kostnadseffektiv och robust produktion.

 

På Alfa Exx rör sig ingenjörerna obehindrat mellan teoretisk modellering och praktisk integration och testning. Vi arbetar med en parallellprocess där teoretisk modellering utgör en effektiv karta för det praktiska arbetet att hitta kortaste vägen mellan produktidé och produkt. Vi är bra på att testa och verifiera den utvecklade produktens funktion och robusthet.

 

Klicka på flikarna under "Expertområden" så hittar du exempel på teknikområden där vi kan hjälpa våra uppdragsgivare.