eng
eng
Klassisk Optik

Mycket har hänt sedan Galileis dagar

 
Möjligheterna att snabbt och exakt göra optiska simuleringar har på bara tio år ökat oerhört. Därmed kan komplexa lins- och spegelsystem syntetiseras och analyseras med stor exakthet. Program och metoder har utvecklats bland annat för icke sekventiella strålgångsberäkningar, vågpropagering, precisa diffraktionsberäkningar och spridningsalgoritmer.
Trådade optimeringsprogram har dessutom bidragit till drastiskt minskade beräkningstider och vilket gett mer utrymme för avancerade beräkningar.
 
Avancerad programvara är nödvändigt men inte tillräckligt för att ta fram avancerad optik. Dessutom behövs erfarna optikkonstruktörer.
 
Alfa Exx AB har gedigen kunskap inom optik och optikkonstruktion – en erfarenhet som leder till hög kvalitet på det vi gör.