eng
eng

 

 

Exxposé, inledning Läs


 • Apparatutveckling Läs

 • Optikkonstruktion Läs

 • Mekanik och optomekanik Läs

 • Diffraktionsoptik Läs

 • Linjering av optiska system med linser, speglar och gitter Läs

 • Optisk mätteknik Läs

 • Avstämnings- och koherens- egenskaper hos lasrar Läs

 • Simulering och modellering Läs

 • Elektronikkonstruktion och IT Läs

Exxposé, utförda projekt

 

 

Inledning
 
Fokus i Alfa Exx kompetenserbjudande är att hjälpa sina kunder utnyttja ljus i verkliga kommersiella tillämpningar. Användning av ljus kräver gediget optikkunnandet men också stor erfarenhet av finmekanik, analogelektronik, mätteknik och programmering. Under rubrikerna till vänster följer en kortfattad listning av utförda projekt efter teknikområde.Klicka på innehållsrubriken för att gå till respektive område.

Apparatutveckling

 

 

Rubrikbeskrivning av utförd apparat- och systemutveckling

 

 1. Utveckling av optisk pick up för CD/DVD
 2. Våglängdsmätare för avstämbara halvledarlasrar. Miniatyriserat optiksystem.
 3. Optiskt system i apparat för defektdetektering vid halvledartillverkning.
 4. Blodanalys med hjälp av fluorescensmätning. Utveckling av LED-belysning och spektral uppsamling av fluorescensljus. Låga fotoströmmar i brusig miljö.
 5. Mätapparat för inmätning av optiskt fokus.
 6. Stor pekskärm för samtidig inmätning av flerfingerstimuli.
 7. Optiskt riktmedel för hagelskytte. Framtagning av färdig produkt från idékoncept till serieproduktion.
 8. Optik för styrd LED-belysning i växthus.
 9. Mätsystem för ögonbottendiagnos.
 10. Mätapparatur att användas vid produktion av högeffektfibrer.

Optikkonstruktion

 

 

 

 

 1. Raytracing av generella system. Exempelvis bildkvaliteoptimering och aberationsminimering.
 2. Toleransanalys. Produktionsunderlag.
 3. Optik för LED
 4. Konstruktion och optimering av akromatiska och apokromatiska linselement.
 5. Illuminatorlösningar för att skapa önskad ljusfördelning (effekttäthet och vinkelfördelning) i ett plan.
 6. Head-up optik för konsumentprodukt
 7. Plastoptik

Mekanik och optomekanik

 

 

 

 

 1. Framtagning av apparat för chocktestning av optisk utrustning
 2. Konstruktion av linsinfästningar och hus för optiska komponenter
 3. Baffelkonstruktioner i kamerasystem och mätinstrument
 4. Linsinfattningar med termisk utbalansering
 5. Produktionsfixturer för linjering och robotlimning
 6. Mekaniska totallösningar för integration av optiksystem och elektronik
 7. Apparathus

Diffraktionsoptik

 

 

 

 

 1. Konstruktion av diffraktionselement för delning av ljus mellan multipla strålar
 2. Utveckling av dispersionsbalanserat linselement. Teoretiska beräkningar och praktisk tillverkning av diffraktionsrelief. Den diffraktiva linsen realiserades med hjälp av elektronstrålelitografi där Alfa Exx har hands-on kunskaper.
 3. Konstruktion och tillverkning av dispersionsminimerade fokuseringselement bestående av en kombination av refraktiva och diffraktiva linser.
 4. Utveckling av processparametrar för elektronstråleexponering av fotoresist i PMGA

Linjering av optiska system med linser, speglar och gitter

 

 

 

 

 1. Linjeringshjälpmedel med nonievisning för linjering av linståg vid produktion av maskiner för laserlitografi.
 2. Hjälpmedel för centrering och linjering  av optiksystem med långa komponenttåg. 
 3. Linjeringsmetodik för upplinjering av komponenttåg
 4. Metoder för linjering av komplexa optiska system med inre reläavbildningar
 5. Mätning av mekaniskt centrum i svarvade hål.
 6. Uppmätning av tyngdpunkt hos oregelbundna hål i metallplåt
 7. Linjeringsmetodik för optimering av bildkvalitet.

Optisk mätteknik

 

 

 

 

 1. Mätningar av spridningslober med extremt hög dynamik från optiska ytor med både spekulär och diffus spridning.
 2. Import av mätdata till raytracingprogram.
 3. Defektdetektering hos halvledare.  Interferometrisk uppmätning av subvåglängdsstora defekt-er vid halvledartillverkning.
 4. Dubbelbrytning i plastskivor                                                                              
 5. Åldring hos UV-belysta plastmaterial
 6. Mätning av uniformitet hos LED-belysning
 7. Uppmätning av spatiell och temporal koherens hos partiellt koherenta UV-lasrar.
 8. Vitljusinterferometri
 9. Interferometri i allmänhet
 10. Uppmätning av egenskaper hos kommersiella spatiella ljusmodulatorer, SLM:er.
 11. Belysningsegenskaper hos LED och blixtlampor.
 12. Fokallängdsmätning för speglar och linser.

Avstämnings- och koherensegenskaper hos lasrar

 

 

 

 

 1. Metod för omvandling mellan temporal och spatiell koherens
 2. Avstämningsmetoder för våglängdsinställbara lasrar.
 3. Avstämningsegenskaper hos avstämbar laser
 4. Konstruktion av komponenter för koherensomvandling hos pulsade lasrar
 5. Koherensegenskaper hos modlåsta lasrar.

Simulering och modellering

 

 

 

 

 1. Fysikalisk- optisk modellering av propagering av olika fältkomponenter genom optiskt system med hög NA.
 2. Simulering av optiskt projektionssystem med spatialfiltrering
 3. Matematisk modell för projektionssystem med rörliga komponenter.
 4. Raytracing för modellering och optimering av generella optiska komponenttåg.
 5. Temperaturpåverkan i optomekaniska system
 6. Simulering av toleransutfall vid produktion med hjälp av monte carlo metodik.
 7. Simulering av dynamiska krafter i mekaniska system.
 8. Simulering av egenskaper hos lågbrusiga detektionssystem.

Elektronikkonstruktion & IT

 

 

 

 

 1. Utveckling av USB-gränssnitt hos optiska apparater.
 2. Mätning av låga fotoströmmar vid fluorescens. Konstruktion av kvantbegränsad detektionselektronik.