eng
eng
Produktionsutveckling

Bron mellan utveckling och produktion

 

Alfa Exx erbjuder produktionsutvecklingstjänster inom tillämpad optik och fotonik. Där arbetar vi med det viktiga steget att överbrygga och jämka samman olika synsätt och krav som kan finnas inom ett företags utvecklings- och produktionsavdelningar.

 

Målet med all produktionsutveckling är att nå robust, kostnadseffektiv produktion med hög kvalitet.

Viktigt för att nå dessa målen är;

 

  1. Intimt samarbete mellan utvecklings- och produktionspersonal.
  2. Produktionstänkandet bör tas med i arbetet redan från tidiga steg i utvecklingsarbetet
  3. Nyttiggörande av tidiga observationer hos kunden
  4. Rekrytering och utbildning av produktionspersonal.