eng
eng
Från Idé till montering av färdig produkt

Till våra produktutvecklingstjänster adderar vi ihopsättning av finmekaniska och opto-mekaniska moduler och system. Alfa Exx erbjuder hela kedjan från framtagning av produktidéer till ihopsättning till färdig produkt.


Vi har tillgång till verkstad där vi både monterar prototyper och produkter, där vi även kan producera mindre volymer. Alfa Exx beaktar redan i utvecklingssteget producerbarhetsaspekter och toleranskrav, vilket resulterar i robust och kostnadseffektiv montering och produktion.

 

Exempel på montering vi har utfört:

  • Integrering av linselement till färdiga objektiv för Machine Vision tillämpningar.
  • Produktion av LED-belysning för användning inom 3D formning av metaller
  • Framtagning av monteringslina för optiska rikthjälpmedel för jakt.

 

Kontakta oss om ni vill veta mer om vad vi kan erbjuda inom montering.