eng
eng
Laserteknik

Inga lasersvärd men mycket annat

 • Vi hjälper till med frågeställningar om lasrars inre anatomi, dynamik och användning
 • Vi mäter på lasrar
 • Vi använder laser som mätinstrument  
 • Vi hjälper till att ta fram smarta detekterings-metoder

 

 

Vi hjälper exempelvis till med att bedöma om en laser alls är nödvändig i din tillämpning i att;

 • Linjera linssystem
 • Utforma laserresonatorers mod- och filteregenskaper
 • Mäta temporala och spatiella koherensegenskaper
 • Utföra interferensexperiment
 • Ta fram optik för materialbearbetning med högeffektlasrar
 • Analysera och designa stirrande eller scannade lasersystem
 • Mäta lägespositioner med hjälp av spridning mot ytor
 • Utforma och använda avstämbara lasrar
 • Göra lasersäkerhetsutredningar