eng
eng
Mekanik och optomekanik

Alfa Exx kan hjälpa dig att, konstruera, bygga och verifiera mekaniska och optomekaniska system.

 

 • Vi är bra på att bygga optomekanik  

 • Vi har lång erfarenhet av finmekaniska konstruktioner

 • Vi har djupa verkstads- och produktionstekniska kunskaper.

 • Vi använder optik- beräknings- och CAD-program som samverkar

 

Exempel på uppgifter som vi utför är:

 

 • Konstruktion av optiska apparater

 • Konstruktion av linsinfattningar med specialkrav

 • Nästade toleransanalyser

 • Värmeutbredning och optisk påverkan

 • Optomekaniska testriggar, linjeringsverktyg och fixturer

 • Anpassningar för serietillverkning

 • Vanliga mekaniska konstruktionsarbeten