eng
eng
Hyr er utvecklingsavdelning

 

Vi arbetar med en tätt sammansvetsad grupp av ingenjörer som har sina respektive specialiteter men som överlappar tillräckligt mycket för att inget skall hamna mellan stolar.

 

För att utveckla komplexa system behöver man en grupp av personer som tillsammans behärskar alla aspekter av utvecklingen.

 

Kontakta Alfa Exx och ta reda på hur vi kan bidra till att snabbt ge dig det nödvändiga expertkunnandet för att säkert lotsa din produktutveckling framåt mot effektiv produktion.

 

Välkommen att klicka vidare på underrubrikerna där du får en listning av de viktigaste områdena i vår portfölj av expertkunnande.