eng
eng
Resurskonsulter

Alfa Exx erbjuder två, för oss, lika viktiga typer av utvecklingsarbete:

 

  • Om uppdragsgivaren saknar egen utvecklingsavdelning så kan vi i många fall åta oss uppdraget. Vi går in och utför självständigt de uppgifter som uppdragsgivaren definierat. Arbetet utförs oftast i våra egna lokaler med vår egen utrustning. Vi fungerar som kundens utvecklingsavdelning. Uppföljning och rapportering sker så ofta som uppdragsgivaren önskar.
 
  • Om uppdragsgivaren själv bedriver utveckling men saknar tillräckliga personresurser eller önskar ta in saknat expertkunnande så hyr vi ut resurskonsulter. Arbetet sker då oftast hos uppdragsgivaren. Uppgifter vi åtar oss är exempelvis konstruktion av optiska, mekaniska och opto-mekaniska system. Vi erbjuder även programmering och rådgivning. Ring oss och fråga om vi har rätt personal för era behov.